Engkjeglebie er den vanligste og tidligste av kjeglebiene. Den parasitterer på ulike buksamlerbier, særlig ertebladskjærerbie Megachile circumcincta. Engkjeglebie skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Vertsart