Perlebie er en av våre aller mest spesielle og sjeldne parasittiske bier. Den er knyttet til klokkesolbie Dufourea dentiventris.

Kjennetegn

Arten kjennes igjen på de karakteristiske lyse hårflekkene på de siste bakkroppsleddene, ellers ligner den en liten vepsebie.

Utbredelse

Perlebie er kun funnet to ganger i Norge i relativt ny tid i Eidskog og Nedre Eiker kommuner.

Levevis

Perlebie oppsøker reirplassen til verten og legger egg i vertens reir. Larvene spiser vertens nistepakke av pollen og nektar, og ofte også vertens larver. Perlebie finnes gjerne i varme skråninger der verten finnes rikelig og det vokser store bestander av blåklokker.

Vertsart

Perlebie parasitterer klokkesolbier.

Forvekslingsarter

Perlebie kan forveksles med små vepsebier.