Det er svært få funn av båndpelsbie i naturlige habitater, men arten er vanlig i botanisk hage på Tøyen og er funnet i hager på Ås. Den besøker ulike hageplanter. Båndpelsbie har grålig utseende, og hannen har karakteristiske gule ansiktstegninger.