: Bombus pascuorum. : Thomisidae.

Åkerhumle er en av våre aller vanligste humler og finnes nesten overalt, men er ikke vanlig i fjellet. Det er en hardfør art som kan være aktiv både i overskyet vær og langt utover høsten. Arten opptrer med tre ulike underarter i Norge, og den typiske formen er brunoransje med et bredt svart bånd på bakkroppen.

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Krabbeedderkoppene ligner på krabber, både i utseende og i måten de beveger seg på.

Thomisidae Sundevall, 1833
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum