Broket korallsopp er en svært sjelden art i Norge. Disse er fra Stokke, Vestfold.

Broket korallsopp er en vakker art, karakterisert av den rosa til oransjerøde eller rustrøde sonen med flekker øverst på foten og på de nederste greinvinklene, samt av fargeforandring ved trykk og brudd til mørke, lillabrune til purpurbrune farger.

Kjennetegn

Greinene er etter hvert langstrakte og parallelt oppstående. Fargen er i begynnelsen blekgul, snart strå- til beigegul, med alderen mer gråbrun. Vanligvis utvikler det seg en dypt rosa til oransjerød fargesone eller rustrøde flekker øverst på foten, og særlig ved greinbasis, der fargen kan bli sterkt rød, muligens som følge av en reaksjon med luft. Også ellers på soppen kan det utvikles et lakserosa skjær. Ved håndtering endres fargen på hele fruktlegemet til en purpurbrun/vinbrun til nesten svart farge. Ved avbrekking blir kjøttet mørkebrunt. Arten har ingen spesiell lukt, men smaken er bitter.

Sporene er 12,5–14,5 x 4,5–5,5 µm og uregelmessig boletoide. De er ganske sterkt vortet. Vortene er ikke brede, men høye, og de er ikke i rader. De har gulaktig, kornet innhold. Hyfene har bøyler. Basalmycelhyfene har nåleformete krystaller.

Habitat og utbredelse

Broket korallsopp er svært sjelden i Norge, med kun noen få funn i eike- og bøkeskog. I Sverige er den bare kjent fra bøkeskog i Skåne, og den er ikke kjent fra Finland. Arten er jevnt over sjelden i hele Europa.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-2, T4-C-3, T4-C-6, T4-C-7. Funnet i lågurtskog med eik og svak lågurtskog med bøk.

Forvekslingsarter

Broket korallsopp er karakteristisk med sin rosarøde sone med flekker og sterkt mørknende kjøtt. Denne sistnevnte karakteren er også typisk for mørknende korallsopp, dens nærmeste slektning. Begge artene har rikelig med basalmycel i fotbasis, som en stor mengde strø og mose fester seg til. Mørknende korallsopp skilles likevel lett fra broket korallsopp på farger og økologi og at førstnevnte er en barskogsart.