Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 48
Limniske 0
Terrestriske 48
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 15
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder