Toprikket torngresshoppe er en liten og kompakt gresshoppe med tornaktig forlenget ryggskjold. Arten er meget vanskelig å skille fra vanlig torngresshoppe. Den er knyttet til tørre og varme biotoper, gjerne med lite eller ingen vegetasjon, og er funnet over hele Norge.

Størrelse

Kroppslengde hann 8–11 mm. Kroppslengde hunn 9–12 mm.

Kjennetegn

Svært liten, klumpete gresshoppe med ryggskjoldet forlenget bakover til en torn som dekker bakkroppen. Kroppen har variable fargetegninger i brune, grå og beige nyanser som gir god kamuflasje mot steiner og strø. Ryggskjoldet har ofte to distinkte mørke sideflekker, derav navnet toprikket torngresshoppe. Dette trekket er dog ikke unikt for arten. Ryggskjoldets forlengelse når bak til eller så vidt forbi bakkroppsspissen. Ryggskjoldet har en kraftig forhøyet midtkjøl. Sett forfra danner den midtre delen av ryggen med kjølen en spiss vinkel. Sett fra siden er ryggskjoldet kraftig krummet i hele sin lengde. Ryggskjoldets framkant sett ovenfra er tydelig tilspisset. Framvingene er redusert til små lapper. Bakvingene er lengre enn framvingene, men ender et stykke før enden av ryggskjoldet. Arten mangler både høre- og stridulasjonsorganer. Nymfene ligner de voksne, men har ikke synlige vinger.

Forvekslingsarter

Arten er meget lik og vanskelig å skille fra vanlig torngresshoppe, men er i snitt noe mer robust bygget og mer krumrygget. Baklåret er normalt mindre enn tre ganger så langt som bredt hos toprikket torngresshoppe, mens det normalt er mer enn tre ganger så langt som bredt hos vanlig torngresshoppe. Sett fra siden er ryggskjoldet tydeligere hvelvet enn hos vanlig torngresshoppe. Ryggskjoldets framkant sett ovenfra er tydeligere tilspisset, mens den er noe mer avrundet hos vanlig torngresshoppe. Toprikket torngresshoppe har oftere to mørke sideflekker på ryggskjoldet, men denne tegningen finnes også hos vanlig torngresshoppe og hos de øvrige torngresshoppeartene.

Arten kan skilles fra strandtorngresshoppe og Tetrix fuliginosa på ryggskjoldets fasong og bakvingens lengde. Hos toprikket torngresshoppe rekker ryggskjoldet knapt lenger enn til bakkroppsspissen. Midtkjølen er sterkt forhøyet slik at den midtre delen av ryggen sett forfra danner en spiss vinkel, og ryggskjoldet er i profil tydelig krummet og ikke oppoverbøyd bakerst. Bakvingene stopper et godt stykke før enden av ryggskjoldet. Hos de to andre artene strekker ryggskjoldet seg vanligvis (men ikke alltid) et godt stykke forbi bakkroppsspissen. Midtkjølen er mindre forhøyet og ryggen forholdsvis flat oppå. Sett forfra danner den mindre delen av ryggen med kjølen en butt vinkel. Sett i profil er ryggskjoldet tilnærmet rett (ikke krumt) i framre del og tydelig oppoverbøyd bakerst. Bakvingene rekker omtrent til enden av ryggskjoldet.

Totalutbredelse

Utbredt i Nord-Europa og østlige deler av Mellom-Europa. Østover gjennom Sibir til Kina.

Utbredelse i Norge

Funnet over hele landet nord til Finnmark.

Levested og økologi

Arten er knyttet til tørre og varme biotoper, gjerne med lite eller ingen vegetasjon, og kan ofte finnes der det finnes blottlagt berg. Arten synes å være vanlig i områder med kalkgrunn. Eggene legges om våren eller utover sommeren i grupper på 10–20. Eggene er heftet sammen med et sekret og legges i jord eller i mose. De klekker etter noen uker, og nymfene utvikler seg utover sommeren og høsten. En del individer blir voksne allerede på høsten og overvintrer i voksenstadiet, mens en del overvintrer som nesten utvokste nymfer og fullfører utviklingen etter overvintringen. De som overvintrer som voksne blir først kjønnsmodne etter overvintringen. De overvintrede gresshoppene kan påtreffes så snart vårsola begynner å varme om våren. Arten kan ikke fly men hopper utmerket. Både nymfer og voksne livnærer seg av mose, lav og små urter.

Sang

Arten synger ikke.