Tetrix fuliginosa er en liten, slank gresshoppe med tornaktig forlenget ryggskjold. Den er en nordlig art som trolig foretrekker fuktige miljøer med eng- og buskvegetasjon. Arten er ikke funnet i Norge, men finnes trolig i Nord-Norge.

Størrelse

Kroppslengde hann 14–15 mm. Kroppslengde hunn 11–17 mm.

Kjennetegn

Svært liten, slank gresshoppe med ryggskjoldet forlenget bakover til en torn som dekker bakkroppen. Kroppen er kamuflasjefarget i grå, beige og brune toner. Ryggskjoldet er vanligvis forlenget langt forbi bakkroppsspissen. Midtkjølen er tydelig men ikke kraftig forhøyet, og ryggsiden er forholdsvis flat. Sett forfra danner den midtre delen av ryggen med kjølen en butt vinkel. Sett fra siden er ryggskjoldets ryggprofil tilnærmet rett i framre del og rett eller oppoverbøyd i bakre del. Framvingene er redusert til små lapper, mens bakvingene rekker omtrent til enden av ryggskjoldet. Arten mangler både høre- og stridulasjonsorganer. Nymfene ligner de voksne men har ikke synlige vinger.

Forvekslingsarter

Arten er meget lik strandtorngresshoppe. De to artene kan skilles på fasongen på pannekjølen, en langsgående list foran på hodet. Hos Tetrix fuliginosa har pannekjølen sett fra siden en innbuktning rett over antennene. Strandtorngresshoppe mangler denne innbuktningen.

Arten kan skilles fra vanlig torngresshoppe og toprikket torngresshoppe ved at ryggskjoldets midtkjøl er mindre uthevet, slik at den midtre delen av ryggen sett forfra danner en butt vinkel, ved at ryggskjoldet og bakvingene vanligvis når langt forbi bakkroppsspissen, og ved at ryggskjoldet sett fra siden har tilnærmet rett ryggprofil, oftest med en tydelig bøy oppover bakerst. Hos de to andre artene danner den midtre delen av ryggen sett forfra en spiss vinkel, ryggskjoldet strekker seg knapt forbi bakkroppsspissen, bakvingene rekker vanligvis ikke til enden av ryggskjoldet, og ryggprofilen sett fra siden er tydelig krum og sjelden oppoverbøyd bakerst.

Totalutbredelse

Holarktisk. Arten finnes i Nord-Sverige og Nord-Finland, og østover gjennom nordlige Russland til Sakhalin. Den finnes videre i nordøstligste Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Arten er ikke funnet i Norge, men finnes trolig i Nord-Norge. I Sverige er arten funnet flere steder langs grensen mot Norge.

Levested og økologi

Sannsynligvis forekommer arten i fuktige miljøer med eng- og buskvegetasjon. Eggene legges om våren, og nymfene utvikler seg utover sommeren og høsten. Overvintringen kan skje både som voksen og som nesten utvokst nymfe.

Sang

Arten synger ikke.