Kilelibelle er en nesten ensfarget oransjebrun storlibelle med grønne øyne og en karakteristisk gul kile på ryggen. Den er ikke påvist i Norge.

Størrelse

Hann av kilelibelle Aeshna isoceles. Arten kan med sin oransjebrune farge minne om brunlibelle A. grandis, men kjennes på de grønne øynene og den gule kilen på bakkroppen.

Kroppslengde 67–72 mm, vingespenn 91–96 mm.

Kjennetegn

Kroppen er jevnt oransjebrun. Brystet mangler skulderstreker og har to smale, gule diagonalbånd på siden. Bakkroppen mangler lyse parflekker og har en karakteristisk gul kile på ledd 2. Øynene er grønne. Vingene er klare med et ravgult felt ved basis av bakvingen. Kjønnene er like.

Forvekslingsarter

Kilelibelle kan forveksles med brunlibelle A. grandis, men denne har brune og blå øyne, brune vinger, blå flekker langs siden av bakkroppen og mangler den gule kiletegningen på adre bakkroppsledd. Alle øvrige Aeshna-arter har lyse parflekker på bakkroppen. Flere arter i familien speidelibeller (Libellulidae) har lignende oransje fargetegninger på bakkroppen, men disse skilles fra storlibellene ved at framvingens "triangel" peker bakover (den bakre vinkelen er den skarpeste).

Totalutbredelse

Hann av kilelibelle Aeshna isoceles. Arten er foreløpig ikke funnet i Norge, men finnes i Sverige og Danmark.

Arten er relativt sjelden i Sverige og Danmark. Den finnes ellers i hele Europa sør til Nord-Afrika og noe inn i Asia.

Utbredelse i Norge

Arten er ikke påvist i Norge.

Levested og økologi

Arten forekommer i rene og næringsrike vannforekomster. Den foretrekker varme, beskyttede og helst kalkrike lokaliteter. Den tåler ikke forurensing. Nymfen blir 40–47 mm.

Flyvetid

Mai til begynnelsen av juli.