Blågrønnlibelle er en stor, blå- og grønnflekket libelle som er vanlig på Østlandet og funnet sporadisk nordover.

Størrelse

Hann av blågrønnlibelle Aeshna cyanea i flukt. Arten er en av våre største Aeshna-arter, og er en sterk flyger. Gode feltkjennetegn er de store grønne skulderflekkene og de brede men adskilte sidebåndene på brystet. Bakkroppens flekker går fra grønt til blått bakover.

Hann av blågrønnlibelle Aeshna cyanea. Et karaktertrekk som arten deler med starrlibelle A. juncea og med A. viridis er at hodet har en gul flekk bak øyet.

Kroppslengde 71–74 mm, vingespenn 97–110 mm.

Kjennetegn

Blågrønnlibelle er kanskje vår vakreste storlibelle, og en av de største. Hannen er svart med gulgrønne brysttegninger, blå sideflekker på bakkroppen, og ryggflekker som går fra gulgrønt mot blått bakover. Hunnen er mørk brun med gulgrønne til blågrønne flekker i samme mosaikkmønster. Skulderstrekene er kraftige, og på sidene av brystet finnes to brede, grønne bånd som dekker nesten hele siden av brystet.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre storlibeller, men kan bestemmes sikkert på kombinasjonen av kraftige grønne skulderstreker (om lag like brede som avstanden mellom dem) og tilstedeværelsen av en kileformet grønn tegning på andre bakkroppsledd. Også septemberlibelle A. mixta og kilelibelle A. isoceles har en lignende (men gul) kiletegning, men hos disse er skulderstrekene svært korte eller helt fraværende. Blant de øvrige Aeshna-artene er det bare vassaloelibelle A. viridis som har like kraftige skulderstreker, men hos denne er siden av brystet ensfarget grønn, og bakkroppen mangler kiletegning.

Totalutbredelse

Hunn av blågrønnlibelle Aeshna cyanea. Hunnen er kraftig bygget med brun grunnfarge og gulgrønne flekker.

Arten er utbredt over det meste av Europa. Nordgrensen går gjennom det sydlige Skandinavia og Finland. Arten finnes videre gjennom Asia til Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Arten er relativt vanlig på Østlandet nord til Hamar i Hedmark. Den følger videre kysten rundt til Bergen. Enkeltfunn så langt nord som Nord-Trøndelag.

Levested og økologi

Arten finnes ofte i kulturlandskapet, ved eutrofe og dystrofe vann, dammer og vannhull med relativt mye vegetasjon. Vanlig i gårdsdammer. Arten er rask til å kolonisere nye vannlokaliteter. Hannene sees ofte siden de patruljerer mye, mens hunnene ikke sees like ofte. Nymfen blir ca 45 mm. Utviklingen tar fra 2–3 år.

Flyvetid

Juli til september.