Myrmetallibelle er en liten og elegant, mørk glanslibelle som finnes spredt over det meste av landet.

Størrelse

Hann av myrmetallibelle Somatochlora arctica. Hannen ligner andre arter i slekten men kan kjennes igjen på bakkroppen svært smale midje og på formen på analvedhengene.

Hunn av myrmetallibelle Somatochlora arctica. Hunnen kan kjennes igjen på bakkroppens tegninger. Ledd 3 har to gule flekker på ryggsiden, og framfor disse et avbrudt gult tverrbånd.

Kroppslengde 43–47 mm, vingespenn 56–60 mm.

Kjennetegn

Myrmetallibelle har mørk kropp med grønn metallglans på hodet og brystet. Bakkroppen er skinnende svart. Øynene grønne. Bakkroppen er tydelig kølleformet hos hannen, svakt kølleformet hos hunnen. Hunnen har to tydelige oransje flekker på 3. bakkroppsledd. Begge kjønn har en smal guloransje ring mellom ledd 2 og 3 og evt. et par mindre tydelige oransje flekker på ledd 2.

Forvekslingsarter

Myrmetallibelle ligner særlig fjellmetallibelle Somatochlora alpestris og tundrametallibelle S. sahlbergi, men disse mangler oransje flekker på oversiden av bakkroppen og har grå ring mellom ledd 2 og 3. Hannen kan bestemmes sikkert på formen på de øvre analvedhengene. Disse er parallelle i indre del og tangformet i ytre, og minner i fasong om en saksedyr-tang. Hunnens egglegger ligger langsmed kroppen.

Totalutbredelse

Nyklekket hunn av myrmetallibelle Somatochlora arctica. Vingene holdes samlet over kroppen mens de blåses opp. Når de er tørre legges de ned i normal hvilestilling, vinkelrett ut til sidene.

Arten forekommer spredt i Mellom-Europa og er vanligere i Nordøst-Europa. Den mangler sør ved Middelhavslandene og er kun funnet nord i Skottland på de britiske øyer.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet men opptrer sjelden tallrik. Den lever helst i høyereliggende strøk i Sør-Norge, og fra lavlandet opp til bjørkebeltet i Midt-Norge og nord til Finnmark.

Levested og økologi

Arten kan finnes ved de fleste større og mindre myrer med små bekker eller vannansamlinger. Den flyr sjelden over åpent vann, men helst over starr- og grasbelter. Nymfen blir 17–22 mm. Den har 3-årig syklus.

Flyvetid

Slutten av juni til august, med tyngdepunkt i juli.