Smaragdlibelle er en tidlig, metallgrønn øyenstikker med påfallende kølleformet bakkropp.

Størrelse

Hann av smaragdlibelle Cordulia aenea. Arten kan påtreffes i mange ulike miljøer gjennom sommerhalvåret. Den kan skilles fra lignende arter blant annet på at bakkroppen er bredest over ledd 7–8.

Hann av smaragdlibelle Cordulia aenea med bytte; en rødøyevannymfe.

Kroppslengde 46–50 mm, vingespenn 66–71 mm.

Kjennetegn

Smaragdlibelle er en middels stor øyenstikker med metallgrønn til kobberfarget kropp og grønne øyne. Bakkroppen er kølleformet (tydeligst hos hannen) med "tyngdepunktet" over ledd 7–8. Pannen er ensfarget metallgrønn. Vingene har ravgul basis.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med artene i slekten Somatochlora, især med glansmetallibelle S. metallica som i likhet med smaragdlibelle ofte er kraftig metallgrønn. Den kan skilles fra Somatochlora-artene på at pannen er ensfarget grønn uten gule sideflekker, og på at den kølleformede utvidelsen av bakkroppen er bredest over ledd 7–8. Hos Somatochlora-artene er bakkroppen bredest over ledd 5–7 eller jevnt avsmalnende. Arten flyr ofte tidligere enn Somatochlora-artene.

Totalutbredelse

Nyklekket hunn av smaragdlibelle Cordulia aenea. Fargene kommer etter hvert som skallet herder, men det vil ta flere dager før hun er helt utfarget.

Arten er vanlig i Mellom- og Nord-Europa og østover gjennom Russland til Sibir og Japan. Den mangler sør i Middelhavslandene.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet i alle fylkene i Sør-Norge samt flekkvis i Nordland og Troms. Arten følger i hovedsak kysten. På Østlandet er det i tillegg mange innlandsfunn. En av de vanligste øyenstikkerartene i Norge.

Levested og økologi

Arten lever i de fleste stillestående tjern, vann og innsjøer med god kantvegetasjon. Nymfen blir 22–25 mm. Utviklingen er 2–3 år.

Flyvetid

Midten av mai til august, med tyngdepunkt i juni.

Nymfe av smaragdlibelle Cordulia aenea. Arten trives både i stillestående og sakteflytende vann.