Skogbladskjærerbie er en skogsart som kan være relativt tallrik i varme lier der det er rikelig med skogvikke. Arten ser ut til å være mest vanlig i indre dalstrøk på Østlandet og indre fjordstrøk på Vestlandet. Dette er en stor art som skilles på at hunnene har svart bukbehåring.