Norsk rødliste for arter 2015 var en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Vurderingene i denne lista er ikke lenger gjeldende!
Se gjeldende rødliste her