Doris nobilis er en svært uvanlig art som lever på dypt vann. Den er hittil kun funnet i Norge og ved den svenske vestkysten.

Kjennetegn

Doris nobilis er en art som er observert fra 23 til 62 mm i lengde. Den har en avlang og oval kroppsform som er forhøyet på midten der kappa dekker hele kroppen. Kappa er tett besatt med små koniske og spisse kappetuberkler av ulik størrelse. Større og vortelignende kappetuberkler som er omkranset av mindre kappetuberkler sitter i uregelmessige rekker nedover ryggsiden på kappa, der de avtar ut mot kappekanten. Mindre kappetuberkler er spredt over hele ryggsiden. Framsiden på foten har en tverrgående fure, men den mangler munntentakler.

Rinoforene og gjellebusken kan trekkes inn i egne lommer i kappa, og kanten på rinoforlommene og gjellebusklommene er omkranset og beskyttet av granulerte små kappetuberkler. Øverst på kappa over hodet sitter rinoforene, som er kølleformede og besatt med opptil 25 lameller, og er kløyvde på baksiden. Bakerst på kappa over halen sitter gjellebusken som omkranser den anale papillen. Den består av 7 til 8 tripinnate (veldig forgreinede) lange gjeller.

Kroppsfargen er rødhvit og blir mer gulaktig mot kappekanten. Gjellebusken er sitrongul.

Utbredelse

Arten ble først funnet ved Hitra og ved Røberg i Trondheimsfjorden, samt fra Kosterfjorden i Bohuslän ved den svenske vestkysten. Etter de opprinnelige funnene er det gjort noen få nye funn fra Møre og Trondheimsfjorden. Arten er endemisk for Skandinaviske farvann.

Levesett

Det finnes kun få opplysninger om artens biologi, ved at individene er funnet på korallgrus og i nærheten av korallrev. Den er funnet på dypt vann fra 60 til 250 m dyp.

Forvekslingsarter

Doris nobilis og Doris pseudoargus er i samme slekt og finnes i samme farvann, men de skiller seg fra hverandre ved at D. pseudoargus har butte kappetuberkler sammenlignet med D. nobilis sine koniske og spisse kappetuberkler. Doris nobilis har tydelige samlinger av små tuberkler rundt noen av de store kappetuberklene, dette mangler hos D. pseudoargus.

Etymologi

Slektsnavnet Doris er navnet på en havnymfe i gresk mytologi.

Artsnavnet nobilis kommer fra latin og betyr nobel.

Kommentarer

Arten ble første gang beskrevet som Archidoris nobilis av Odhner i 1907 etter et manuskript av Lovén, og med utfyllende beskrivelser av Odhner i 1926. Selv om det er en annen art i samme slekt i samme farvann, Doris pseudoargus, ble denne arten aldri sammenlignet med Doris nobilis som en forvekslingsart. I stedet nevnes arter som kan ligne D. nobilis av Odhner til å være Doris sticta som ikke finnes i skandinaviske farvann, og som har sin nordligste utbredelse ved de Britiske øyer.

Kilder

Odhner NH (1907). Northern and arctic invertebrates in the collection of the Swedish state museum (Riksmuseum). III. Opisthobranchia and pteropoda. Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, 41: 1–118.

Odhner NH (1922). Norwegian Opisthobranchiate Mollusca in the collection of the Zoological Museum of Kristiania. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 60: 1–47.

Odhner NH (1939). Opisthobranchiate Mollusca from the western and northern coasts of Norway. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 1939: 1–92.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doris nobilis Odhner, 1907. ​https://www.artsdatabanken.no/Pages/316497. Nedlastet <dag/måned/år>.