Nøkkel

Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Bestemmelsesnøkkelen omfatter alle rur (Sessilia) og langhalser (Pedunculata) som er funnet i Norge.

I tillegg til de 14 artene av langhalser og 9 artene av rur som finnes i Norge, inkluderer bestemmelsesnøkkelen også én fremmed rurart, Austrominius modestus. Denne er så langt ikke påvist hos oss, men er spredt til Danmark og har potensial til å spre seg videre til Norge i framtiden.

Hvordan bruke bestemmelsesnøkkelen?

Ved hjelp av bestemmelsesnøkkelen kan du finne frem til hvilken art du har foran deg. Vurder svaralternativene i nøkkelen og velg det som passer. Det er ofte mulig å hoppe over enkle spørsmål hvis du er usikker på hvilket svar som passer. Med pilene nederst på siden kan du bla forbi spørsmål som du er usikker på, og kan også bla tilbake hvis du vil vurdere tidligere spørsmål på nytt.

De fleste av artene i bestemmelsesnøkkelen er det liten sannsynlighet for at du finner i naturen siden de for eksempel lever på dypt vann, er sjeldne eller kun lever sittende fast på hval eller hai. Andre arter er vanlige i mange marine hardbunns-habitater og dominerer ofte faunaen i den steinete tidevannssonen. Å skille disse artene kan ofte virke komplisert siden de kan variere i utseende avhengig av hvor, og hvor tett inntil hverandre, de sitter. Ved hjelp av denne nøkkelen er det mulig å bestemme disse artene gjennom noen enkle spørsmål. Det er ofte en fordel å løsne et individ fra sitt underlag for å sjekke om undersiden av ruren har en kalkplate som sitter på substratet. Hvis noen av dyrene er døde og kalkhuset er tomt, kan man vanligvis se dette også mens huset sitter på plass.

Steinrur Balanus balanus og skipsrur Balanus crenatus på blåskjell Mytilus edulis.