Denne arten var i Norge lenge kjent bare fra Bygdøy, men er i seinere tid også funnet på Elnestangen i Asker.

Gotlandsslørsopp er en av våre mange svært sjeldne kalklindeskogslørsopper; arten er i Norge kun funnet på Bygdøy i Oslo og på Elnestangen i Asker (per 2021). Gotlandsslørsopp er karakterisert ved sine livlige farger, og spesielt ved kombinasjonen av både blå og grønne toner på unge skiver, og rød reaksjon når en dråpe med kaliumhydroksid (KOH) dryppes på den.

Kjennetegn

Gotlandsslørsopp tilhører en gruppe Phlegmacium-slørsopper (arter med slimet hatt) som inneholder grønngule pigmenter av antrakinon-natur. Denne arten inneholder pigmentet phlegmacin, som er grønngult, men som lett oksideres til purpurrødt ved eksponering for mye lys og luft eller sterke baser.

Disse antrakinon-pigmentene arter seg altså gjerne som grønngule farger på unge skiver og hatt. Gotlandsslørsopp skiller seg imidlertid ut ved å ha en blanding av blå og gulgrønne pigmenter i unge skiver; iblant kan skivene være nesten helt blå. Arten kan videre kjennes igjen på sterkt gulgrønne farger i hatt(kant) som ung. Seinere utvikles livlige rødbrune farger fra hattsentrum. Velumrester (slørrester) på knollkanten er også grønnaktige på unge individer, men oksideres seinere til rødbrunt eller purpurbrunt. KOH gir en blodrød reaksjon når den dryppes på hatten eller på knollkanten til gotlandsslørsopp, på grunn av oksidasjon av de grønngule antrakinon-pigmentene.

Habitat og utbredelse

Denne arten var i Norge lenge kjent bare fra Bygdøy, men den er i det seinere også funnet på Elnestangen i Asker. På sistnevnte lokalitet er arten funnet sammen med solroseslørsopp Cortinarius cisticola, en annen av våre aller mest eksklusive og varmekjære slørsopper på beste vestkant av hovedstaden. Begge disse artene finnes ofte sammen også på løvengene på Gotland, som er det viktigste voksestedet deres i Norden. På Gotland vokser artene under eik og hassel.

Forvekslingsarter

Gotlandsslørsopp har, med sin grønne hatt og blågrønne skiver hos unge individer, knapt noen forvekslingsart i kalklindeskog i Norge. Kalkbarskogsarten kopperrød slørsopp Cortinarius cupreorufus kan imidlertid en sjelden gang forville seg inn i lindeskogen, hvis det står en gran eller furu i nærheten. Denne kan likne gotlandsslørsopp, men har alltid sterkt grønne skiver som ung (uten blåtone), og hatten blir purpurbrun med alder (grunnet oksidering). Denne siste karakteren gjelder også rødoliven slørsopp Cortinarius rufo-olivaceus, som som oftest har en lilla hatt som ung, helt uten grønntoner.