Langstrakte podetier hos fausklav med uregelmessige begre. Barkkledd nær basis og fine soredier i øvre del.

Fausklav er en gulgrønn begerlav med slanke podetier som har karakteristiske sprekker og hull. Begrene er ofte uregelmessige og den vokser på død ved og humusrik jord i hele landet.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene er slanke og langstrakte, opp til 8 cm høye, og har som regel smale uregelmesige begre. Stilken har ofte langsgående sprekker og hull inn til innersylinderen. Begrene har også ofte hull og blir gjerne deformert og kan forgreine seg fra kanten. Overflata av podetiene er finsorediøs i øvre del. Nær basis har podetiene bark, og ofte også utstående skjell. Fargen er som regel bleikgul til grågul, ofte med okergule flekker nederst. Basalskjellene er vedvarende og ganske store, opp til 8 mm lange.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er ganske vanlige. De er skarlagensrøde og sitter langs begerkanten i spissen av podetiene.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har røde munninger og sitter på begerkanten.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD- og UV+ blåhvitt. Fausklav inneholder squamatsyre og usninsyre, som regel også en eller flere fettsyrer.

Økologi

Fausklav vokser først og fremst på torv, humusrik jord og død ved, men kan også forekomme på mineraljord. Den er spesielt vanlig på stubber, læger og humus på hogstflater og i åpne skogtyper samt på tuer og grøftekanter på ombrotrofe myrer som har vært drenert. Arten forekommer også ofte på forstyrra mark som for eksempel i vegskjæringer. Den er også vanlig i arktisk-alpine heiområder.

Utbredelse i Norge og Norden

Fausklav er utbredt og vanlig i hele landet, men avtar i frekvens langs kysten og lengst sør. Den er også kjent fra Svalbard. Arten er vanlig i Sverige, Finland og Danmark, men avtar i sør. Den er sjelden på Island.

Utbredelse i verden for øvrig

Fausklav er en vidt utbredt og sirkumpolar art i boreal og arktisk sone. Den har utløpere til nordlig temperert sone og sørlige fjellområder. Arten er også utbredt på den sørlige halvkule i sørligste deler av Sør-Amerika samt New Zealand og Antarktis.

Forvekslingsarter

Fausklav kan forveksles med begerfausklav Cladonia deformis.

Kommentarer

Begerfausklav Cladonia deformis kan ligne, men den har mer regelmessige begre og mangler normalt langsgående sprekker og hull. Den er også mer grågrønn i fargen og har andre lavsyrer som blant annet ikke fluorescerer under UV-lys.