Hunn av Phanacis centaureae klekt fra stengel av fagerknoppurt.

Phanacis centaurea er knyttet til ulike arter knoppurt Centaurea spp. der larven utvikler seg i stengelen. Den har ingen ordentlig plantegall, men kan synes som små ujevnheter i stengelen. I Norge er arten kun kjent fra Hvasser i Tjøme kommune, Vestfold.

Kjennetegn

Ujevnheter på stengelen hos ulike knoppurtarter utpå sensommeren kan tyde på larvevekst inne i stengelen.

Hunn: Antennene er gulbrune med 13–14 antenneledd. Hodet og mellomkroppen er mørkebrun. Bakkroppen er noe lysere med mørkere bakpart. Beina er lysebrune til gule med mørkere hofteledd. Vingene har tydelige lysebrune ribber. Lengde 2,1–2,7 mm.

Hann: Vingeløs. Lik hunnen og med 14 antenneledd. Notauliene er mindre tydelige enn hos hunnen og kroppen er lysere. Lengde 1,4–1,7 mm.

Hunn av Phanacis centaureae fra malaisefellemateriale.

Vertsforhold

Arten er knyttet til ulike arter knoppurt Centaurea spp.

Phanacis centaureae legger egg i stengel av knoppurt. Larvekamrene på innsiden fremstår som små ujevnheter i stengelen.

Stengel av fagerknoppurt med larver av både Phanacis centaureae og hyperparasitoider.

Utbredelse

I Norge er den kun funnet på Hvasser i Vestfold.

Forvekslingsarter

Voksne individer bør sjekkes mot Isocolus scabiosa, som også har knoppurt som vert.