Andricus seminationis danner klubbeformete galler i eikeblomstene i mai. Den har kun én kjent generasjon. I Norge er arten kjent fra Øst- og Vestlandet. 

Kjennetegn

Arten har ingen kjent kjønnet generasjon (sommergall).

Vintergallen vokser i eikeblomster. Den er klubbeformet og har en 10–14 mm lang stilk med en oppsvulmet ende. Den kan ligne vintergallen til A. callidoma, men A. seminationis sin sommergall er ikke å finne før høsten. Lik sommergallen til A. quadrilineatus bortsett fra at A. seminationis har en lang stilk. Disse to er trolig nært beslektet og DNA-sekvensering vil kanskje kunne gi viktig informasjon om slektskapet.

Partenogenetisk hunn: Antennene er brune med 14 relativt lange antenneledd. Hodet er gyllent, hårete og med store mørke ocelli. Munndelene er rødbrune. Mellomkroppen er lys nøttebrun med læraktig ("coriaceous") mikroskulptur og fire langsgående mørke striper på ryggsiden. Full lengde på notauliene, og 1/4 lengde på midtfura mellom notauliene. Vingeskjellene (tegulae) er nøttebrune. Skutellgropene er adskilte. Skutell og mesopleuron glatt. Beina er hårete og gyllenbrune med mørke klør. Vingene har brune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkerød og skinnende. Lengde ca. 3,0 mm.

Hunn: Ikke beskrevet. 

Hann: Ikke beskrevet.

Sommergallen kan også dannes i bladkanten nær eikeblomstene.

Vertsforhold

Kun vintergallen er kjent fra eikeblomstene i mai. 

Utbredelse

Det er flere funn i Norge fra 70-tallet gjort av Arne Fjellberg og Trond Andersen i Bergen, og ett funn av gallen fra Østfold i 2012 gjennom Artsprosjektet.

Forvekslingsarter

Gallen kan lett forveksles med vintergallen til Andricus callidoma, men denne vokser på høsten og dermed ikke i eikeblomstene. A. quadrilineatus mangler stilk på sine sommergaller.

Galle av Andricus seminationis i randen på eikeblad. Kan lett forveksles med Andricus quadrilineatus.