Dvergnebbkreps er den minste av artene tilhørende slekten Alona. Den er en vanlig strandlevende form som er vidt utbredt i landet, inklusive Svalbard, og fins fra havnivå og opp til høyfjellet.

Nøkkelkarakterer

Dvergnebbkreps Alona guttata minner utseendemessig om firkantnebbkreps A. rectangula, men er betydelig mindre, noe som har gitt opphav til det norske navnet. Fra forkant av hodet og bakover danner oversiden av ryggskjoldet en kontinuerlig hvelving. Bakkroppen er karakterisert ved at den ender i en skarp vinkel. Den er besatt med 8–10 korte, men markerte tenner på begge sider. Ryggskjoldet er besatt med runde «punkteringer» og er gjennomsiktig. Dvergnebbkreps har et islett av svakt grønne til brune farger.

Hunn: Lengde 0,3–0,5 mm

Hann: Lengde 0,3–0,4 mm

Økologi og utbredelse

Dvergnebbkreps er en vanlig strandlevende form og er funnet i 27 % av de undersøkte vannforekomstene. Den er vidt utbredt i Norge, inklusive Svalbard, og fins fra havnivå og opp til høyfjellet (1355 moh.), med flest funn mellom 100 og 300 moh. (41 %). Den er funnet i både små pytter og i strandsonen til de største innsjøene. pH synes ikke å spille noen rolle for hvorvidt arten kan bli funnet (3,9 til 9,9). Den forkommer oftere i elektrolyttrike enn i elektrolyttfattige vannforekomster.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  14 40,9 26,3 31,5 27,5 24 30,7 35,7
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  7,3 15,4 21,6 29,4 31,2 37,7 37,1 38 41,4
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  22,5 22,9 23,5 31,3 26,1 24,6 30,4
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  31,5 41 28,4 15,1 13 1,8

Forvekslingsarter