Småblålibelle er en mellomstor, blå eller gul libelle som kan finnes ved sakteflytende elver langs kysten sør i Norge.

Størrelse

Utfarget hann av småblålibelle Orthetrum coerulescensHannen kan kjennes på den blå bakkroppen, de gulbrune vingemerkene og den klare vingebasisen.

Nyklekket hann av småblålibelle Orthetrum coerulescens. Både hunner og nyklekkede hanner er oransje med svarte tegninger. De gule vingemerkene er et godt kjennetegn på begge kjønn.

Kroppslengde 40–44 mm, vingespenn 59–63 mm.

Kjennetegn

Småblålibelle er en mellomstor øyenstikker med relativt bred bakkropp. Unge individer er gulbrune med en smal svart midtlinje på bakkroppen, av og til også tydelige svarte sidelinjer. Skuldrene er mørke med to bleke skulderstreker. Den modne hannen er mørk med kraftig blåpudret bakkropp. Hunnen kan bli nesten ensfarget brun med alderen. Vingene mangler helt svarte tegninger ved basis. Vingemerket er gulbrunt.

Forvekslingsarter

Småblålibelle kan først og fremst forveksles med storblålibelle O. cancellatum. Sistnevnte er dog noe større og bredere, mangler bleke skulderstreker og har svarte vingemerker. Hannen hos småblålibelle har helblå bakkropp, mens hannen hos storblålibelle vanligvis har gule sideflekker og er svart bakerst. Hunnen hos storblålibelle har bredere mørke sidestriper på bakkroppen. Arten kan skilles fra lignende arter i slektene Libellula og Epitheca ved at vingene mangler svarte tegninger ved basis, og fra Sympetrum ved at framvingen har minst ti tverribber langs framkanten mellom rota og vingenoden.

Totalutbredelse

Arten forekommer kun flekkvis i Skandinavia og på de britiske øyer. Den er vanlig i Sør-Europa og rundt Middelhavet, men mangler østover i Russland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes i Østfold og søndre Hedmark, samt langs kysten vestover til lengst sør i Hordaland. Det er størst funnfrekvens i Agder-fylkene og sørøst i Østfold.

Levested og økologi

Arten finnes ved små og mellomstore sakterennende elver, ofte i vegetasjonsfattige lavlandsvann, men også vann i tilknytning til myr. Nymfen blir 16–19 mm. Utviklingen er 2-årig.

Flyvetid

Midten av juni til august, med tyngdepunkt i juni.