Kongelibelle er en stor og karakteristisk øyenstikker farget i gult og svart. Den forekommer langs hurtigrennende bekker og elver i Sør-Norge.

Hann av kongelibelle Cordulegaster boltonii. Arten er en av våre største øyenstikkere og lett kjennelig på størrelsen og den helsvarte kroppen med klargule flekker. Den patruljerer gjerne langs mindre elver.

Størrelse

Hunn av kongelibelle Cordulegaster boltonii. Hunnen har samme fargetegninger som hannen, men kraftigere kropp.

Kroppslengde 75–83 mm, vingespenn 88–104 mm.

Kjennetegn

Kongelibelle er en av våre største øyenstikkere. Kroppen er svart med skarpt gule flekker. Brystet har brede gule skulderstreker og tre gule diagonalbånd på siden. Bakkroppen har gule parflekker som delvis smelter sammen til tverrbånd. Øynene er grønne og møtes såvidt i et punkt oppå hodet. Vingene har gul framkant. Hannen har klubbeformet bakkropp og korte, svarte analvedheng. Hunnen har kraftigere, mer jevnbred bakkropp og en karakteristisk lang egglegger som stikker tydelig ut bak bakkroppsspissen.

Forvekslingsarter

Kongelibelle kan på grunn av størrelsen og de kontrastrike svarte og gule tegningene vanskelig forveksles med andre arter. Arten kan overfladisk minne om en gulmønstret Aeshna-hunn, men de kraftige gule skulderstripene skiller den fra alle aktuelle Aeshna-arter. Et sikkert kjennetegn som skiller arten fra alle andre norske øyenstikkere er at øynene bare såvidt berører hverandre i et punkt oppå hodet.

Totalutbredelse

Arten finnes i de fleste europeiske land og har en østlig utbredelse innover i Russland. Den finnes også i Nordvest-Afrika.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet og Sørlandet, og videre nordover langs kysten til Nord-Trøndelag.

Levested og økologi

Arten finnes ofte i små, hurtigrennede bekker og elver med klart, rent og næringsfattig vann. Den er lite tolerant for forurensing. Nymfen blir ca. 50 mm. Utviklingen tar 4–5 år.

Flyvetid

Mai til august, med tyngdepunkt i juni–juli.