En lyseblå blåvannymfe med kraftige mørke strektegninger. Finnes spredt over mye av landet.

Størrelse

Kroppslengde 21–26 mm, vingespenn 30–40 mm.

Kjennetegn

Hann av nordblåvannymfe Coenagrion johanssoni. Dette er vår minste Coenagrion-art. Begge kjønn kan skilles fra andre norske arter på de langsgående svarte strekene på bakkroppen i overgangen til buksiden. Hannen har en U- eller Y-formet tegning på det andre bakkroppsleddet.

Nordblåvannymfe Coenagrion johanssoni i paring. Hannen øverst. Begge kjønn har blå grunnfarge.

Den minste av våre Coenagrion-arter. Begge kjønn er svarte og lyseblå, og bakkroppsleddene har karakteristiske svarte sidestreker i overgangen til buksiden. Hannen har grønne øyne. Hannens andre bakkroppsledd har en bred, U- eller Y-lignende svart tegning med svært smal "stett". Hunnens bakkropp sett ovenfra er overveiende svart med blå tegninger på ledd 9 og 10.

Forvekslingsarter

Kan skilles fra andre arter i slekten Coenagrion på den beskjedne størrelsen og på bakkroppens tegninger, først og fremst de svarte langsgående strekene i overgangen til buksiden. Også fagerblåvannymfe C. pulchellum og sørblåvannymfe C. puella har svarte strektegninger på siden av bakkroppen, men disse sitter høyere opp, og hannene hos disse artene har blå øyne. De lyse flekkene i bakhodet er pæreformede.

Totalutbredelse

Skandinavia utenom Danmark, østover inn i Russland og Sibir.

Utbredelse i Norge

Arten finnes i tre områder i Norge. På Østlandet og Sørlandet så langt nord som Hedmark og så langt vest som Agder. I Midt-Norge fra midtre del av Møre-og Romsdal nord til sørlige Nordland. I Finnmark ett funn fra Sør-Varanger.

Levested og økologi

Lokalt ved næringsfattige skogsvann og myrer. Nymfens levesett er ukjent. Det samme er utviklingstiden.

Flyvetid

Juni til august.