Totalt 35 arter av humler er hittil påvist i Norge, og blant disse er sibirhumle som nylig ble funnet for første gang hos oss. Trolig vil enda flere arter av humler bli oppdaget i Norge i framtida, enten fordi de er oversett hos oss eller fordi de ekspanderer og er på vei mot Norge.

Blir gullhumle Bombus schrencki den neste humlearten som kommer til Norge? Arten ble funnet ny for Norden i Finland i 2000 og er fortsatt på spredning vestover.

Sibirhumle Bombus semenoviellus ble funnet i Norge for første gang i 2013, men har trolig fremdeles ikke en fast bestand hos oss. Denne arbeideren er fra Parikkala i Finland.

I 2013 ble et eksemplar av sibirhumle Bombus semenoviellus funnet i Norge for første gang. Det er imidlertid usikkert om denne arten har reproduserende bestander hos oss ennå. Arten er fortsatt på spredning og forventes å etablere seg i Skandinavia i løpet av de nærmeste tiårene.

Det er særlig to humlearter som forventes å bli oppdaget i Norge i løpet av de nærmeste årene. Den ene er hagegjøkhumle Bombus barbutellus som er sosialparasitt på hagehumle og er funnet i Sverige ikke så langt fra grensa mot Norge i Hedmark og Østfold. Hagehumla ser ut til å ha blitt mer vanlig i Norge de siste årene som følge av blant annet økningen i den fremmede planten kjempespringfrø. Det er derfor ikke utenkelig at hagegjøkhumla snart vil dukke opp hvis den ikke allerede er her.

Den andre arten er praktgjøkhumle Bombus vestalis som er sosialparasitt på mørk jordhumle. Siden mørk jordhumle er på rask spredning i Skandinavia, er det å forvente at praktgjøkhumla også vil følge etter. Praktgjøkhumle ble i Sverige først oppdaget i 1973 og har siden spredt seg i de sørligste delene av Sverige hvor den nå er den vanligste gjøkhumlearten flere steder.  

I tillegg til disse, er det også en mulighet for at to humlearter som tilhører underslekten Thoracobombus, kan bli funnet i Norge i framtida. Dette gjelder sandhumle Bombus veteranus som finnes innerst i Bottenvika i Sverige og som spontant kan dukke opp. Denne ligner den grå varianten av enghumle, men har helgrå bakkropp. Ellers er gullhumle Bombus schrencki en art som er i ekspansjon fra øst og som nå har kommet til Finland. Denne ligner gjerne på en mellomting mellom kysthumle og bakkehumle.