Gjøkhumlene er sosiale parasitter på sosiale humler og mangler arbeidere. Vi har sju arter ekte gjøkhumler i Norge.

Gjøkhumlene tilhører underslekten Psithyrus som tidligere ble regnet som en egen slekt. De samler ikke nektar og pollen, men fortærer det umiddelbart. Gjøkhumlene har derfor ikke polllenkurver, som de sosiale humlene, men har rundere og matte bakskinnebein med jevnlang behåring. De har noe tykkere kutikula og hunnene har svært glissen behåring på bakkroppen og kraftig stikkebrodd. De har videre noe kraftigere kjever, ganske kort tunge og ofte mørkere vinger. De virker ganske trege og har som regel en mer lavfrekvens summetone sammenlignet med sosiale humler.

Gjøkhumlene er sosiale parasitter og mangler arbeidere. De overtar bolet til sosiale humlearter ved at de dreper eller jager vertsdronningen og legger sine egne egg i vertens bol. Hunnene av gjøkhumler våkner ganske seint etter vinterdvalen, for de okkuperer ikke et bol før det har kommet arbeidere der. Vertens arbeidere steller gjøkhumlas egg og larver, som bare utvikler seg til dronninger (hunner) og hanner. Vi har enda en sosialparasittisk humleart; tundrahumle. Den overtar bolet til alpehumle, polarhumle eller fjellhumle, men kan i tillegg av og til produsere egne arbeidere. Tundrahumle regnes blant de sosiale humlene og tilhører fjellhumlene (underslekten Alpinobombus).

Dronning av tregjøkhumle Bombus norvegicus på løvetann, Rinnleiret i Levanger, Nord-Trøndelag.

Dronning av lynggjøkhumle Bombus flavidus Salix, Orkelsjøen i Oppdal, Sør-Trøndelag.