Humlebein

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Bakbein av en hunn av en sosial humleart med navn på de ulike leddene, samt begreper som er brukt i humlelitteratur.