Humlekroppen, underside

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Humlekroppen sett fra undersiden med angivelse av kroppsdeler og betegnelser som har betydning for artsbestemmelse. Bildet viser en dronning av enghumle Bombus sylvarum.