Hann av hagegjøkhumle Bombus barbutellus på fagerknoppurt, Veberöd i Skåne, Sverige, 24. juli 2010.

 

Hagegjøkhumle Bombus barbutellus er sosialparasitt på hagehumle. Den er ikke funnet i Norge, men kan muligens forventes å finnes her. Arten ligner jordgjøkhumle, men har et mer tydelig og utbredt gult skutellbånd. Både hannen og hunnen er helt hvite bakerst på bakstussen. Sikker artsbestemmelse krever imidlertid genitalieundersøkelse.

Kjennetegn

Hann av hagegjøkhumle Bombus barbutellus fra Tyskland.

Dronningen av hagegjøkhumle er middels stor, og påfallende liten i forhold til verten hagehumle. Den har blekgult krage- og skutellbånd, samt hvit bakstuss. Vingene virker ganske mørke. Hannen har lignende fargetegninger som hos dronningen, men med innslag av hvit eller gul behåring på T1. Begge kjønn kan skilles sikkert på utformingen av siste synlige bukledd (St6). Hannen har i tillegg karakteristiske genitalier. I felt er det særlig omfanget av skutellbåndet hos dronningen og den helhvite bakstussen hos begge kjønn som er karakteristisk. Hannen kan slik sett minne om hagehumle, men kan lett forveksles med hanner av ikke minst jordgjøkhumle og tregjøkhumle.

Forekomster nær Norge

Arten er utbredt i sørlige og østlige deler av Sverige, men de nordligste og vestligste funnene er gjort i Värmland bare noen få mil unna riksgrensa mot Østfold og Hedmark. Siden hagehumle ser ut til å ha blitt mer vanlig de senere årene, er det en mulighet for at hagegjøkhumle kan bli funnet i Norge i løpet av få år.

Hann av hagegjøkhumle Bombus barbutellus på fagerknoppurt, Veberöd i Skåne, Sverige, 24. juli 2010.

Forvekslingsarter