Enkelte muslingkreps har et uvanlig utbredelsesmønster, og Heterocypris salina er et godt eksempel. Eneste kjente forekomst er Trollkildene innenfor Bockfjorden på nordsiden av Svalbard. De varme kildene har gjort det mulig for varmekjære organismer å etablere seg. Heterocypris salina er en av dem.

Kjennetegn

Heterocypris salina (salina = salt) er en lyst brun-melert, noe butt muslingkreps med moderat behåring. Høyeste punkt på ryggen ligger litt foran midten, og fra siden fremstår formen som butt trekantet. Ryggen skråner først rett fremover, for så å falle i en jevn bue i front. Lengden er noe variabel, og spenner fra 0,8 til 1,3 mm. Høyre skall er noe lavere over ryggen, og gjør at øvre kant av venstre skall blir synlig over ryggen sett fra høyre sideprofil. Ovenfra er omrisset bredt og ovalt, men tilspisset foran, der de to skalldelene møtes i et kort «nebb», som er svakt asymmetrisk og har en bøy mot høyre. Venstre skall overlapper noe både foran og bak. Ved sterkere forstørrelse sees et fint retikulært nettverkmønster i skallene, som gjør det lettere å skjelne H. salina fra de øvrige artene innen slekten. Det er få artstypiske trekk å støtte seg til etter preparering, men på buksiden har høyre skall, i likhet med andre Heterocypris-arter, en rekke fine «sagtenner» langs fremre og bakre rand. Svømmehårene er noe lenger enn klørne på svømmebeina. Hanner er ikke kjent.

Økologi

Heterocypris salina er særlig kjent fra saltpåvirkede rock pools, og tåler salinitet over 8 ‰. Meisch (2000) oppgir imidlertid at den også finnes i dammer i rent ferskvann. Den er gjentatte ganger funnet i varme kilder og dammer assosiert med vulkansk aktivitet, der det gjerne er høyt innhold av svovel og salter. Arten er funnet i flere rock pools langs svenskekysten, der den har 2-3 generasjoner i løpet av sommeren. Reproduksjonen er partogenetisk.

Utbredelse

Her i landet er Heterocypris salina så langt bare funnet i Trollkildene innenfor Bockfjorden på Svalbard, der de lever i varme svovelkilder med stabil temperatur (20 – 25 °C). Videre kartlegging av dammer langs Norskekysten vil kanskje gi nye funn. Arten er kjent fra hele Europa, også fra Østersjøkysten. Utbredelsen er ellers holarktisk.

Referanser

Meish C (2000). Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe. Süsswasserfauna von Mitteleuropa 8/3. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

Sars GO (1928). An account of the Crustacea of Norway with short descriptions and figures of all the species. Bergen Museum, Bergen.