Til venstre: klubbveps Trichiosoma sp. (Cimbicidae) hunn. Jakthuset ved Nordli, Lierne, Nord-Trøndelag, Norge, 02.07.2008. Leg. Leif Aarvik. Midten: kjempetreveps Urocerus gigas (Siricidae) hunn. Hamre, Kristiansand, Vest-Agder, 13-16.07.2009. Leg. Kai Berggren; Til høyre: Eutomostethus luteiventris (Tenthredinidae, Blennocampinae) hunn. Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge, 17.06.2009. Leg. Kai Berggren.

Planteveps (Symphyta) utgjør en underorden innen ordenen veps (Hymenoptera). På verdensbasis er det kjent rundt 8000 arter planteveps (Taeger et al. 2010). De er utbredt på alle kontinenter, unntatt i Antarktis og enkelte øyer.

Planteveps regnes som primitive veps, og deles inn i 14 nålevende familier (Viitasaari 2002), hvorav 10 er representert i Norge (se tabell nedenfor). De fleste av disse familiene er igjen inndelt i flere underfamilier. Familien Tenthredinidae, ofte kalt bladveps på norsk, utgjør den største gruppen planteveps.

Med ett unntak er planteveps, som navnet sier, plantespisende. Bare familien Orrusidae, som ennå ikke er påvist i Norge, parasitterer andre insekter. Larvene til bladveps spiser planter, og minner i habitus mye om sommerfugler (figur 1). De voksne insektene til mange arter er derimot rovdyr, som spiser andre insekter. Mange er også blomstersøkende. Et interessant trekk ved vertsplantevalget til mange planteveps, er at mange arter benytter ulike bregner og sneller som vertsplanter (se f. eks. Macek 2010). Få andre insekter spiser disse.

Planteveps er særlig tallrike, både i antall arter og individer, i nordlige strøk, mens de er mer fåtallige jo lenger sørover man kommer. I Norge regner vi med at vi har opp mot 700 forskjellige arter planteveps. Til sammenligning er dette tallet langt større enn det som er beskrevet av planteveps fra det Afrikanske kontinent sør for Sahara (under 400 arter) (Taeger et al. 2010).

Vimeo video: Arge ochropus

Gul rosebladveps Arge ochropus (Argidae). Mogreina, 24. juli 2013.

Vimeo video: Trichiosoma

Klubbveps Trichiosoma sp. (Cimbicidae). Grimsdal, 20. juli 2015.

Referanser

Macek, J. 2010. Taxonomi, distribution and biology of some selected European Dinax, Strongylogaster and Taxonus species (Hymenoptera: Symphyta). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 50 (1), 253−271.

Taeger A, Blank S og Liston AD (2010). World Catalog of Symphyta (Hymenoptera). Zootaxa 2580, 1–1064.

Viitasaari M (Ed.) (2002). Sawflies (Hymenoptera, Symphyta). Tremex Press Ttd. Helsinki. 1. 516 pp.