Skall

Det tynne skallet er utvendig og gjennomsiktig, som regel med en kuleaktig form. Åpningen er stor, og toppen av skallet (apeks) er tildekket av vridningene av resten av skallet (evolute). Det er en umbilikalkanal (umbilicus) til stede på skallets nedre del. Overflaten er for det meste glatt, men kan ha et svakt mønster bestående av svake spirallinjer. Lengden av skallet varierer mellom 2–6,4 mm.

Kropp

Kroppen er hvit. Hodeskjoldet har to tentakkelfliker mot bakenden, og foten er forgrenet mot bakenden, mens den er fliket i forenden.

Anatomi

Det hannlige reproduktivsystemet, målestokk = 250 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av 12–15 tannrekker med en indre sidetann på hver side og en midttann (rachidie). De ytre sidetennene mangler. De indre sidetennene er lange og den indre kanten har dentikulasjon, mens midttannen har to fliker adskilt av et hakk og som også har dentikulasjon. Raspetungen er usymmetrisk, der den venstre raden med sidetennener er litt mindre en den høyre, og de bærer store dentikler på tuppene. Flikene på midttannen er symmetriske. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et langt peniskammer som bøyer seg mot toppen, der prostataen kommer ut i en rett vinkel i form av en tynn og en tykk gren.

Økologi

Finnes på dyp mellom 5–2725 m på gjørme, leire, leire med sand og steiner, tykk og kompakt leire, skjell, foraminiferer, sand, gjørme med sand, siltsand og skjellsand. Den er en karakteristisk art på leirebunner under 400 m, og er mest tallrik på dyp mellom 750–2000 m.

Utbredelse

Finnes langs hele Norskekysten, kontinentalskråningen, Færøyene-Shetland kanalen og Færøyene. Denne arten er sirkumpolar og har et utbredelsesområde som strekker seg fra Japan til Massachusetts, USA og kanskje til og med Middelhavet.

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2014). The family Diaphanidae (Gastropoda: Heterobranchia: cephalaspidea) in Europe, with A redescription of the enigmatic species colobocephalus costellatus M. Sars, 1870. Zootaxa 6(3774): 501-522. http://zoobank.org/References/1C4C791C-09D7-4711-9D05-1ABE3DB24916 DOI: 10.11646/zootaxa.3774.6.1.