Lyngsilkebie kan opptre i store kolonier i skogkanter og på lyngheier. Den flyr når røsslyngen er i blomst i august. Lyngsilkebie er vanlig særlig langs kysten og er også funnet på Vestlandet. Den er vanskelig å skille fra nærstående arter.

Vimeo video: Colletes succinctus

Filmen viser en koloni av lyngsilkebier på Skardsøya, Aure kommune, i 2013. Lyngsilkebier kan opptre i store kolonier på lyngheier, og de flyr når røsslyngen er i blomst i august.