Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 837
Limniske 64
Terrestriske 2
Marine 771
Antatt antall uoppdagede arter 40
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.