: Ramaria flavescens.

Stor korallsopp er en art med livlige gulfarger (som flere andre korallsopper har). Den kjennes på sine svært kraftige fruktlegemer, med en særlig karakteristisk, tykk fot.

Ramaria flavescens (Schaeff.) R.H. Petersen
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.