: Cyclocypris globosa.

Slekten Cyclocypris omfatter fire arter i Norge: C.globosa, C.serena, C.ovum og C.laevis. Alle er påfallende korte, høye og brede. C. globosa er tydelig større enn de øvrige, og lar seg dermed lett bestemme. Den er særlig knyttet til skogstjern og dammer med torvmose i enkelte områder på Østlandet, men er også kjent fra Arktis.

Cyclocypris globosa (G.O. Sars, 1863)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.