Skjørsvamp Eunapius fragilis er sjelden og forekommer enkelte steder i Sør-Norge. Den har ynglekorn som danner en sammenhengende skorpe og har glatte store nåler (megasclerer). Arten har ingen spisse smånåler, men ynglekornene (gemmulae) inneholder butte, piggete nåler.