Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 305
Limniske 5
Terrestriske 0
Marine 300
Antatt antall uoppdagede arter 145
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder