Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 256
Limniske 5
Terrestriske 0
Marine 251
Antatt antall uoppdagede arter 107
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.