Veksthusgresshoppe er en karakteristisk krumbøyd og vingeløs art. Den kommer opprinnelig fra Kina, men ble innført til Europa på 1890-tallet. Arten overlever ikke utendørs i Norge men kan stundom påtreffes innendørs.

Størrelse

Kroppslengde hann 12–19 mm. Kroppslengde hunn 12–19 mm. Leggebrodd 11–12 mm.

Kjennetegn

Middels stor, meget karakteristisk art med krum rygg og meget lange bein og antenner. Hodet og kroppen er beigebrune med mørkere partier. Beina er grå med mørkebrune tverrstriper. Ryggen er sterkt krummet. Bein, antenner og palper er særdeles lange. Vinger mangler helt. Hunnens leggebrodd er lang og oppoverbøyd. Begge kjønn har lange, slanke, fleksible halevedheng (cercier). Arten mangler både hørsels- og stridulasjonsorganer. Nymfene ligner de voksne gresshoppene og kan ofte være vanskelige å skille fra disse.

Forvekslingsarter

Arten er så karakteristisk at den ikke lar seg forveksle med andre norske arter.

Totalutbredelse

Kosmopolitt. Arten stammer opprinnelig fra Kina, men er i dag spredt over det meste av verden.

Utbredelse i Norge

Det er spredte funn i Sør-Norge, alle fra innendørsmiljøer. Ofte rapporteres arten fra gartnerier.

Levested og økologi

Arten er innført i Norge og overlever ikke utendørs her om vinteren. Arten påtreffes særlig i drivhus og gartnerier, da den vanligvis blir importert med planter og plantemateriale. Arten kan gjennom kjøp av potteplanter dukke opp i private hus og leiligheter. Siden den ikke synger og sitter bortgjemt om dagen, er den ofte vanskelig å oppdage. Eggene legges i jord, gjerne i cirka en cm dybde. De klekker etter 2–4 måneder avhengig av temperatur. Nymfene bruker fra 4–7 måneder på utviklingen, og gjennomgår 10–11 nymfestadier. De voksne gresshoppene er meget raske og kan hoppe meget høyt. Både nymfer og voksne spiser fortrinnsvis animalsk føde, for eksempel bladlus og andre små insekter. Hvis de har lite tilgang på insekter kan de imidlertid gnage på kimplanter og blomsterknopper, og sånn sett gjøre endel skade på nyttevekster.

Sang

Arten synger ikke.