Rhizocarpon tetramerum er kun kjent fra ett funn i Norge, på jernholdig berg i en veikant nær Oslo. Den minner i felt om et lite, litt rustfarget eksemplar av den vanlige arten grå fargelav R. reductum. Arten er likevel karakteristisk ved mikrospering, med sine 4-rommete til svakt muriforme, fargeløse sporer.

Morfologi

Thallus areolert, opp til 5 cm i diameter; hypothallus tynt, svart; areoler opp til 0,3 mm i diameter, lys grå til brungrå eller okerfargete, matte, runde til kantete, flate til moderat konvekse; marg KI–. – Apothecier opp til 0,3 mm i diameter, svarte, ikke-pruinøse, runde, flate til moderat konvekse, med en vedvarende eller forsvinnende kant; excipulum grønnsvart i randen, lysere grønt til fargeløst i indre del, inneholder krystaller som løses i K, K– (krystaller K+ gule, pigmentet blir grønnere); hypothecium mellombrunt, K–; hymenium fargeløst, inneholder krystaller som løses i K; epihymenium olivengrønt, K– (krystaller K+ gule, pigmentet blir grønnere); ascosporer 8 per ascus, 3-septerte til submuriforme, vedvarende fargeløse, 15–20 × 6–9 µm. – Konidiomata ikke sett.

Thallus er areolert og blir opptil 5 cm i diameter. Hypothallus er tynt og svart. Areolene er opptil 0,3 mm i diameter, lyst grå til brungrå eller okerfargete og matte. Areolene er runde til kantete og flate til moderat konvekse. Margen reagerer ikke når KI tilføres (KI–).

Apotheciene er opptil 0,3 mm i diameter, svarte og ikke-pruinøse. Apotheciene er runde, flate til moderat konvekse og med en vedvarende eller forsvinnende kant. Excipulumet er grønnsvart i randen, lysere grønt til fargeløst i indre del og inneholder krystaller som løses i K. Når K tilføres blir pigmentet i excipulumet grønnere mens krystallene blir gule (excipulum: krystaller K+ gule, pigment K–). Hypotheciet er mellombrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst og inneholder krystaller som løses i K. Epihymeniet er olivengrønt, og når K tilføres blir pigmentet grønnere mens krystallene blir gule (epihymenium: krystaller K+ gule, pigment K–). Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er 3-septerte til submuriforme, vedvarende fargeløse og måler 15–20 × 6–9 µm

Kjemi

Arten inneholder stictinsyre. Fargereaksjoner: Margen blir orange og gul når henholdsvis PD og K tilføres, og reagerer ikke når C tilføres (marg PD+ orange, K+ gul, C–).

Habitat

Rhizocarpon tetramerum vokser på jernholdig silikatberg i lavlandet.

Kommentar

Arten er generelt dårlig forstått, og i Norge kjent fra bare én lokalitet.

Forvekslingsarter

Med sine 4-rommede til submuriforme ascosporer er det ingen åpenbare forvekslingsarter.