Denne dobbeltgjengeren til mørk kartlav må mikroskoperes for bestemmelse. Den har svakt muriforme ascosporer, ikke to-rommete. Den er mindre vanlig enn mørk kartlav, men problemene med å kjenne den i felt gjør at den kanskje er oversett. Foreløpig synes den å være mer varmekjær enn mørk kartlav, selv om den går helt til Finnmark.

Morfologi

Thallus er areolert og blir opptil 5 cm i diameter. Hypothallus er godt utviklet og det er svart. Areolene er opptil 0,4 mm i diameter, mørkebrune og matte. Areolene er sammenstilte eller mer sjeldent spredte, hovedsakelig kantete og flate til svakt konvekse. Margen blir mørk fiolett når KI tilføres (KI+ mørk fiolett).

Apotheciene er opptil 0,6 mm i diameter, svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er runde til kantete, vedvarende mer eller mindre flate og med en smal og vedvarende kant. Excipulumet er brunsvart i randen, lysere brun i indre del og blir rødt når K tilføres (excipulum K+ rødt). Hypothallus er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (hypothallus K–). Hymeniet er fargeløst. Epihymeniet er mørkebrunt og reagerer rødt når K tilføres (epihymenium K+ rødt). Det er ingen krystaller eller gryn i apotheciet. Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er submuriforme, vedvarende fargeløse eller blir etter hvert noe grønbrune og måler 16–27 × 8–13 µm. 

Kjemi

Arten inneholder stictinsyre og/eller gyrophorsyre. Fargereaksjoner: Margen blir orange eller reagerer ikke med tilførsel av PD, blir gul eller reagerer ikke med tilførsel av K og blir rød eller reagerer ikke med tilførsel av C (marg PD+ orange eller PD–, K+ gul eller K–, C+ rød eller C–).

Habitat

Rhizocarpon distinctum vokser på silikatberg i lavlandet. Arten er sjelden samlet.

Kommentar

Arten likner morfologisk, anatomisk og kjemisk på den vanlige mørk kartlav, R. polycarpum og kan ha blitt oversett pga. sammenblanding med den arten. Den skiller seg ved å ha svakt muriforme, ikke 1-septerte, ascosporer. Gyrophorsyre er ikke kjent fra norsk materiale av mørk kartlav. Mens mørk kartlav forekommer fra havnivå til godt opp fjellet, ser R. distinctum ut til å være begrenset til lavlandet.

Forvekslingsarter