Gebisskreps er lett å skille fra alle andre arter tilhørende familien Chydoridae ved at den har 12–21 kraftige tenner i bakkant av ryggskjoldet. Den er vanlig og kan opptre i forholdvis høye tettheter.

Nøkkelkarakterer

Gebisskreps Pleuroxus truncatus er også kjent under det latinske navnet Peracantha truncata. Den er lett å skille fra alle andre arter tilhørende familien Chydoridae ved 12–21 kraftige tenner som utgjør bakkanten av ryggskjoldet. Bakkroppen er besatt med 11–20 fine tenner som øker i størrelse mot enden. Under disse finner vi grupper av små børster. Fargen kan variere fra lys brun til brun.

Hunn: Lengde 0,5–0,8 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Gebisskreps er en vanlig strandlevende skraper som er funnet i 23 % av lokalitetene. Den er mest vanlig i de sørøstlige delene av landet. På Vestlandet og i Nord-Norge har den en mer spredt forekomst. Selv om den fins fra havnivå og opp til høyfjellet (1268 moh.), er flest funn gjort mellom 100 og 300 moh. (40 %). Den er funnet i alle typer av vannforekomster, både i vegetasjon og på stein/sand-substrat, og da gjerne i relativt høye tettheter. Forekomsten av arten øker noe med økende pH, som kan variere mellom 4,2 og 8,6. Ledningsevnen i funnlokalitetene ligger mellom 0,7 og 53 mS/m.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  11 15,9 19,9 32,1 30,2 23,2 29,6 33,3
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  5,1 10,9 19,2 22,7 24,4 27,2 35,9 33,3 40,1
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  29,4 21,4 17,3 23,9 19,9 27 37
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  18,6 40,4 20,5 12,3 14,9 2,5