I Norge finnes det to arter i stormsvalefamilien, havsvale og stormsvale. Begge er små, svalelignende fugler som man kan se hvis man er langt til havs utpå høstparten. Begge artene hekker om høsten, og for å unngå predasjon, ankommer og forlater de kolonien i mørket.