Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 941
Limniske 57
Terrestriske 577
Marine 307
Antatt antall uoppdagede arter 47
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder