Kattedyrene er svært spesialiserte rovdyr som foretrekker å drepe byttet sitt selv, i motsetning til for eksempel jerven, som gjerne tar åtsler.

De fleste er nattaktive, og jakter helst om natta og i skumringen. Velutviklet syn, hørsel, luktesans og værhår gjør kattedyrene til effektive jegere.

Alle kattedyr, med unntak av geparden, har klør som kan trekkes inn i poten. I Norge har vi ett kattedyr – gaupa.

Siden siteres som:

Bevanger K (2015). Kattefamilien Felidae Fischer de Waldheim, 1817. www.artsdatabanken.no/Pages/185070. Nedlastet <dag/måned/år>