Beskrivelse

Gråfiolett hette er en forholdsvis liten hettesopp med en blågrå til gråfiolett hatt og ofte også med et blågrått skjær over både skiver og stilk. Den har cheilocystidier av pinnsvintypen (som frosthette), men lukter ikke av jodoform ved inntørking. Dermed bør den heller ikke kunne forveksles med andre norske hettesopper. Gråfiolett hette forekommer sommer og høst og kan finnes i ulike habitater, typisk blant mose og lyng i barskog. Den er funnet i alle deler av landet, men er forholdsvis sjelden.

Forvekslingsarter