Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, caulocystidier, stilkhudshyfe, basidium og sporer.

Brun barkhette er en liten hettesopp som vokser på stammer av edelløvtrær. Som ung er den brunlig på hatten, men blekner raskt og blir nesten helt hvit. Skivene er bredt tilvokste som hos de andre barkhettene, og sporene er runde. Sporene er imidlertid mindre enn hos barkhette og blå barkhette. I tillegg har cheilocystidiene mye kortere utvekster. Den kan forveksles med krembarkhette, som også har runde sporer, men som har glatte cheilocystidier. Glatte cheilocystidier har også blek barkhette, som makroskopisk også kan ha en viss likhet, men som har ellipsoide sporer. Brun barkhette vokser om høsten og er svært sjelden i Norge.

Forvekslingsarter