Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Basidium, 4. Sporer, 5. Caulocystidier.

Kvisthette er en liten gråbrun til gulbrun hettesopp, som vokser på stubber og nedfalne kvister og greiner av løvtrær. Den har litt nedløpende skiver, 2-sporede basidier, non-amyloide, ellipsoide sporer, nærmest sylinderformede cheilocystidier og mangler bøyler. Kvisthette er stort sett lett å bestemme i felt. Blek barkhette har ikke nedløpende skiver, og har mer spoleformede cheilocystidier. Krembarkhette har runde sporer og annerledes ornamentering i hatthudshyfene. Barkvisthette kan også likne, men vokser vanligvis på barved; sporene er bredt ellipsoide til nesten runde, og cheilocystidiene er spoleformede med lang hals. Kvisthette forekommer sommer og høst og er vanlig over hele landet.

Forvekslingsarter