Beskrivelse

Hatthudshyfer, sporer, cheilocystidier og stilkhudshyfer med endecelle.

Rødkanthette er en liten til mellomstor vedboende hettesopp med gråbrun hatt og tydelig rødbrun skiveegg. Den har bøyler og chelocystidier med tilspisset hals. Dette er en art som er lett kjennelig i felt. Fiolettkanthette likner, men har cheilocystidier med avrundet topp og mangler bøyler. Rødkanthette forekommer sommer og høst og vokser typisk på nedfalne greiner og kvister av bartrær, men kan også vokse på løvved. Den er utbredt over hele landet og er temmelig vanlig.

Forvekslingsarter